DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana
 
T +386 1 25 16 010
E galerija@dessa.si
 
OPEN
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed


PHOTOGALLERY

 

PIRAN DAYS OF ARCHITECTURA

ViharnikiSTORMERS 01
Housing for the Young
1. 12. - 10. 12. 2014

Skupni projekt seminarjev, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Dom za odskok - stanovanja za mlade

 

Galerija Dessa, 1.-10. december 2014

Otvoritev in predstavitev publikacije
1. december 2014 ob 20.00

 

 

Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani smo v študijskem letu 2013/14 začeli ciklus projektov Viharniki, katerega namen je odzivanje na aktualne družbene in strokovne probleme. Prvi projekt Viharnikov 'Dom za odskok - stanovanja za mlade' je odziv na stanovanjsko problematiko mladih v Sloveniji. Mladi se namreč po zaključku šolanja težko osamosvojijo in se spopadajo z iskanjem zaposlitve ter stanovanj. Stanje v Sloveniji je slabše kot v večini  evropskih držav. Cena stanovanj ostaja, kljub krizi, povsem nedostopna za ljudi s povprečnimi mesečnimi dohodki in mlade. Najemnih stanovanj skoraj ni več, stanovanjski krediti so vse težje dosegljivi. Mladim je dostop do stanovanja onemogočen, v kolikor jim niso sposobni pomagati starši. V prvo samostojno stanovanje se odselijo šele po tridesetem letu starosti.

 

Projekt 'Dom za odskok - stanovanja za mlade', ki bo ljubljanski publiki predstavljen z razstavo v Galeriji Dessa in spremljajočo publikacijo, ponuja mnoge zanimive rešitve problema prvega samostojnega stanovanja. V projektu je sodelovalo šestdeset študentov iz devetih seminarjev na fakulteti, ki jih vodijo doc. Miha Dešman, prof. Miloš Florijančič, prof. Peter Gabrijelčič, izr. prof. Tadej Glažar, prof. Jurij Kobe, prof. Janez Koželj, doc. Tomaž Krušec, doc. Jurij Sadar in prof. dr. Aleš Vodopivec. Poleg uvodnih predavanj vabljenih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s stanovanjsko problematiko (sociologinje prof. dr. Srne Mandić, arhitektov Marka Peterlina, Tadeja Žaucerja in politologa Blaža Habjana), so bila organiziralna tudi tri skupna srečanja, na katerih so študenti predstavili naloge oz. njihov razvoj.

 

Namen projekta je bil večplasten; povezati delo v različnih seminarjih, spodbuditi kritično diskusijo ter raziskovalno misel med študenti. Študenti so v okviru projekta razvijali vrsto idej: od novih oblik najemništva oz. lastništva, sobivanja in sodelovanja, stroškovno ugodnih načinov gradnje, stavbnih tipologij in možnosti njihovega križanja do inventivnih konstrukcij, materialov ter možnosti njihove ponovne oz. drugačne, nekonvencionalne uporabe. Študentske naloge so zato na razstavi in publikaciji razvrščene po sledečih temah: 'alternativne oblike gradnje', 'modularnost in različnost', 'mobilnost in začasnost', 'vse na enem mestu', 'odprte strukture' in 'majhno stanovanje - velika skupnost'.

 

Stanovanja za ekonomsko najšibkejše sloje prebivalstva so aktualna tema arhitekture zadnjih sto let. Vsi potrebujemo streho nad glavo, pa vendar so sodobna stanovanja cenovno dosegljiva le manjšini svetovnega prebivalstva in le majhnemu številu mladih v Sloveniji. Čeprav je učinkovita stanovanjska politika ena od temeljnih sestavin države blaginje, je v Sloveniji postavljena na stranski tir. Zato je pomembno, da se na probleme, ki jih vse bolj občutijo mladi in socialno šibkejši, odzivamo tudi na izobraževalnih ustanovah. Pomembno je, da izobražujemo študente v družbeno odgovorne strokovnjake, ki bodo sposobni ponuditi odgovore na tovrstne teme tudi po študiju.

 

Razstava in publikacija sta nastali v sodelovanju članic Univerze v Ljubljani - Fakultete za arhitekturo in ALUO - Oddelka za vizualne komunikacije.

 

 

Organizacijski odbor projekta Viharniki:
asis. Ana Kreč, doc. mag. Anja Planišček, doc. Jurij Sadar, prof. dr. Aleš Vodopivec

 

Uredništvo publikacije in postavitev razstave:

asis. Ana Kreč, doc. mag. Anja Planišček

 

Oblikovanje publikacije:

Blažka Jurjavčič, Aleksandra Tomc

mentorsko vodstvo: izr. prof. Boštjan Botas Kenda

 

Prevod v angleški jezik in lektura:

Barbara Skubic, Jana Renee Wilcoxen

 

STORMERS 01
Housing for the Young
1. 12. - 10. 12. 2014

Program is supported by
By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.
e_news
Raketa and the Intimacy of the Interior
TOUCHING
TO THE FORE 7: SLOVENE WOMEN ARCHITECTS, ENGINEERS AND DESIGNERS
International architectural exhibition
PIRANESI 2023 HOSTED ABROAD

DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana
 
T +386 1 25 16 010
E galerija@dessa.si
 
OPEN
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed


PHOTOGALLERY

 

PIRAN DAYS OF ARCHITECTURAProgram is supported by
e_news

By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.

The DESSA gallery supports the KAJŽA initiative.