DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana
 
T +386 1 25 16 010
E galerija@dessa.si
 
OPEN
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed


PHOTOGALLERY

 

PIRAN DAYS OF ARCHITECTURA
ARCHITECTURE OF GORENJSKA VILLAGES - WORKSHOP OVSIŠE
Workshop within the project Architecture of Gorenjska villages
1. 4. - 22. 4. 2021

Razstava Delavnica Ovsiše je del širših prizadevanj v okviru projekta Arhitektura Gorenjskih vasi leta 2020. Temelji predvsem na prepoznavanju kakovosti bivalnega okolja in skupnem razmisleku prebivalcev ter vključenih strokovnjakov o možnem nadaljnjem prostorskem razvoju vasi, predvsem z namenom prepoznavanja kulturne dediščine in ustvarjanja spoštljivega odnosa do nje. Z varovanjem dediščine naših prednikov in razmislekom o njeni nadgradnji za današnje potrebe se dviga kvaliteta prostora za sedanje prebivalce in kvaliteta bivanja oz. življenja.

 

Ovsiše so majhna vas v Občini Radovljica, na večkrat spregledanem desnem bregu reke Save, ki ima, tako kot mnoge vasi na Gorenjskem, še vedno jasno berljiv zgodovinski vzorec in nekaj ohranjenih starih objektov. Seveda so bile, tako kot večina podobnih vasi, v zadnjem stoletju priča razvoju oz. povečanju.

 

Kot se je izkazalo skozi projekt, v katerem so bili ključni deležniki prav prebivalci vasi, je smiselno prostorski razvoj preteklih desetletij, ki je večinoma vasi zgolj širil, usmeriti v dvig kvalitete javnih prostorov »med« posameznimi hišami. To so večinoma  prostori ulic in redkih razširitev pred pomembnejšimi objekti, ki pa predstavljajo »vezno tkivo« vasi oz. vaške skupne površine. To urejanje prostora mora nadgraditi obstoječe kvalitete (praviloma dediščino) in značilnosti posamezne vasi s sodobnimi funkcijami ter prostore prilagoditi današnji uporabi.

 

Predstavljen primer Ovsiš prikazuje (prostorski) razvoj vasi, ki je pomemben za razumevanje vasi. Vključuje prostorske analize, ki so osnova razmišljanju o prostoru, ter predstavlja predloge možnih bodočih ureditev javnih prostorov na Ovsišah.

ARCHITECTURE OF GORENJSKA VILLAGES - WORKSHOP OVSIŠE
Workshop within the project Architecture of Gorenjska villages
1. 4. - 22. 4. 2021

Program is supported by
By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.
e_news
Raketa and the Intimacy of the Interior
TOUCHING
TO THE FORE 7: SLOVENE WOMEN ARCHITECTS, ENGINEERS AND DESIGNERS
International architectural exhibition
PIRANESI 2023 HOSTED ABROAD

DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana
 
T +386 1 25 16 010
E galerija@dessa.si
 
OPEN
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed


PHOTOGALLERY

 

PIRAN DAYS OF ARCHITECTURAProgram is supported by
e_news

By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.

The DESSA gallery supports the KAJŽA initiative.