DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana

 

T +386 1 25 16 010

E galerija@dessa.si

 

Open
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed

 

 

DESSA: photos of exhibitions

BS3, arh. MITJA JERNEJEC, ILIJA ARNAUTOVIĆ, foto Nina SmrekarDOMA V LJUBLJANI
100 let ljubljanskih stanovanj
.

Razstava orisuje razvoj stanovanj in bivanja od začetka 20. stoletja do danes, organizacijo stanovanjske politike, glavne oblike stanovanjske oskrbe in značilne stanovanjske stavbe. Predstavlja stanovanja iz obdobij od potresa 1895 do 1. svetovne vojne, med obema vojnama, v socializmu in od osamosvojitve Slovenije do danes. Vključuje stanovanja za prebivalce vseh slojev, ki so jih gradili zasebni investitorji, zadruge, finančni zavodi, državne ali mestne institucije - delavska stanovanja in hiše, meščanska stanovanja, vile, blokovska naselja in soseske. Izbrani primeri kažejo, kako so se stanovanja spreminjala glede na družbeno-ekonomske okoliščine, razvoj gradbene tehnologije in spremembe v načinih bivanja. Spremljajo razlike v njihovi arhitekturni zasnovi, velikosti, namembnosti in razporeditvi prostorov ter urbanistični ureditvi naselij in sosesk.

 

Stoletje je priložnost za prikaz zgodovinskega razvoja ljubljanskih stanovanj in hkrati za premislek o današnjemu stanju. Ne le ljubljanska, temveč vsa slovenska stanovanja so v primerjavi s stanovanji v razvitejših državah EU majhna, težko dostopna in od osamosvojitve dalje večinoma lastniška. Stanovanjske soseske se starajo, gradnja individualnih hiš še vedno prevladuje. Kaj nas lahko zgodovina stanovanjske gradnje nauči o današnjem stanju popolne odsotnosti stanovanjske politike?

 

PRODUKCIJA: ZAVOD TRAJEKT

AVTORJI PROJEKTA 'DOMA V LJUBLJANI': MARTINA MALEŠIČ, ANJA PLANIŠČEK, KLEMEN PLOŠTAJNER

POSTAVITEV RAZSTAVE - EKIPA: KATJA MARTINČIČ, MOJCA MLINAR, DOMINIK KOŠAK, LAURA KLENOVŠEK, JANJA ŠUŠNJAR

FOTOGRAFIJE: ŠTUDENTI VIST - ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO ARHIVI ARHITEKTOV

DOMA V LJUBLJANI
100 let ljubljanskih stanovanj
.


Program is supported by
By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.
e_news
The Art of Monuments of Yugoslavia 1945–1991
ARCHITECTURE. SCULPTURE. REMEMBRANCE.
Guided tour through the exhibition Architecture. Culture. Remembrance. The Art of Monuments of Yugoslavia 1945-1991
SUMMER MUSEUM NIGHT 2020
How will we live together?
VENICE ARCHITECTURAL BIENNALE - BUMPED TO 2021

DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana

 

T +386 1 25 16 010

E galerija@dessa.si

 

Open
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed

 

 

DESSA: photos of exhibitionsProgram is supported by
e_news

By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.