DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana

 

T +386 1 25 16 010

E galerija@dessa.si

 

Open
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed

 

 

DESSA: photos of exhibitions
ARCHITECTURAL HISTORY 2
Presentation of the book
2. 4. 2014

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL in Galerija Dessa organizirata predstavitev knjige Arhitekturna zgodovina 2 in diskusijo z avtorji.

 

Znanstvena monografija Arhitekturna zgodovina 2 združuje prispevke avtorjev različnih strok, ki se ukvarjajo z arhitekturo in urbanizmom, umetnostnih zgodovinarjev, arhitektov, restavratorjev in konservatorjev. Obravnavane so teme s področja naročništva, načrtovanja in prenove spomenikov.

 

Prireditev v galeriji Dessa je namenjena predstavitvi publikacije širši javnosti, pa tudi diskusiji o aktualnih problemih in usklajevanju mnenj, kar bi lahko doprineslo k bolj razumevajočemu in tvornemu sodelovanju arhitektov, umetnostnih zgodovinarjev, konservatorjev in drugih.

 

Avtorji prispevkov 

Darka Bilić_ Izgradnja katedrale Porođenja Bl. Djevice Marije u Skradinu u 18. stoljeću pod ius patronatom Mletačke Republike

Dubravka Botica_ Utjecaj i interpretacija tradicije u arhitekturi 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na odabranim primjerima – oblikovanje zvonika i ugaonih kula

Živa Deu_ Meje novega v razvojnem varovanju spomenikov nepremične dediščine

Peter Fister_ Problemi razumevanja in vrednotenja arhitekture ob upoštevanju spreminjanja kriterijev za njeno gradnjo

Jasna Galjer_ Je li modernizam još uvijek aktualan? Sraz realnosti i utopije na izložbama stanovanja 1950-ih u SFRJ-u

Mateja Golež, Tomaž Pazlar, Tomaž Majcen_ Pomen informacijskega modeliranja za trajnostni razvoj grajenega okolja

Nataša Jakšić, Karin Šerman_Novo u starom: Denzlerova Upravna zgrada Gradskih poduzeća u Zagrebu iz 1935. godine u historicističkom tkivu zagrebačkoga Donjega grada

Renata Komić Marn_ Pozabljena gradbena faza Attemsovega dvorca v Dornavi

Predrag Marković_ Kameni krovovi/svodovi katedrale sv. Jakova u Šibeniku – graditeljska tradicija i arhitektonska invencija između starog i novog

Renata Novak Klemenčič_ Obnova spomenikov v Dubrovniku v prvi polovici 15. stoletja

Aleksander S. Ostan_ Staro kot navdih za novo. Principi naselbinske dediščine kot vir za sodobne urbanistične in arhitektonske stvaritve

Mija Oter Gorenčič_ Trije primeri posegov v starejšo arhitekturo in njihovo tedanje sprejemanje

Tina Potočnik_ Staro in novo v razvoju naselja Mengeš. Sprejemanje v pojmovanju in vrednotenju dediščine v okviru grajenega prostora po drugi svetovni vojni

Eva Sapač_ Umetnostna zgodovina in spomeniško varstvo v odnosu do prostora kot merila urbanistične umetnosti

Igor Sapač_ Novo staro v arhitekturi na Slovenskem. Problematika rekonstrukcijskih posegov

Helena Seražin_ Javno arhitekturno naročništvo v Benetkah. Izbrani primeri iz prve polovice 18. stoletja

Lara Slivnik in Tadej Brate_ Potovanja Hradeckega mostu po Ljubljani  

Marko Špikić_Transformacije i kontinuiteti u Dioklecijanovoj palači u Splitu od Roberta Adama do Aloisa Riegla

Petra Šušteršič_ Plečnikov Novi Magistrat

Rebeka Vidrih_ De re aedificatoria po izraelsko       

Aleš Vodopivec_ Ravnikarjev odnos do preteklosti in tradicije

 

_ dogodek_ predstavitev knjige Arhitekturna zgodovina 2 in diskusija z avtorji

_ organizatorja_ Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL in Galerija Dessa

_založba_ Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani

_urednici_ Renata Novak Klemenčič in Martina Malešič

ARCHITECTURAL HISTORY 2
Presentation of the book
2. 4. 2014


Program is supported by
By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.
e_news
The Art of Monuments of Yugoslavia 1945–1991
ARCHITECTURE. SCULPTURE. REMEMBRANCE.
The most prestigious Slovenian award for architecture
PLEČNIK AWARDS 2020
Guided tour through the exhibition Architecture. Culture. Remembrance. The Art of Monuments of Yugoslavia 1945-1991
SUMMER MUSEUM NIGHT 2020

DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana

 

T +386 1 25 16 010

E galerija@dessa.si

 

Open
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed

 

 

DESSA: photos of exhibitionsProgram is supported by
e_news

By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.