DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana

 

T +386 1 25 16 010

E galerija@dessa.si

 

Open
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed

 

 

DESSA: photos of exhibitions

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Š

ŠČUKOVT, Andrejka; SIMČIČ, Izidor. Šmartno nekoč in danes/Prenova Šmartnega od leta 1974 do 2012. Šmartno Before and Now/Reconstruction and Restoration of Šmartno from 1974 - 2012. Občina Brdo, 2013. (katalog k razstavi; slovenski, angleški jezik)

ŠENBERGER, Tomáš; ŠLAPETA, Vladimir; URLICH, Petr. Osiedle Baba - Plany i modele. Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2002. ISBN 83-89262-00-2. (katalog k razstavi; poljski jezik)

ŠIK, Miroslav. Nová Česká Práce. Obec architektú Praha, 1994. (češki, angleški jezik)

ŠIMAT SVEŠTAROV, Margarita. Grafika u Italiji 16. i 17. st. (1. dio) - Zbirka starih majstora kabineta grafike Hazu. Hrvatska akademina znanosti i umjetnosti / Kabinet grafike, 2005. ISBN 953-154-656-8. (hrvaški, angleški jezik; katalog k razstavi)

ŠKOF, Matija. Navje, vredni nevenljivega spomina. Mestni muzej Ljubljana, Slovenijales 1989. (katalog k razstavi; slovenski jezik)

ŠLAPETA, Vladimir; HRAUSKY, Andrej; DEŠMAN, Miha. Baustelle Slowenien Building - site Slovenia. Zavod Dessa, Akademie der Künste, 2004. (katalog k razstavi; nemški, angleški jezik)

ŠLAPETA, Vladimir; MORAVÁNSZKY, Ákos idr. Baustelle: Ungarn. Neuere Ungarische Architectur. Akademie der Künste, 1999. ISBN 3-88331-016-6. (katalog k razstavi; nemški jezik)

ŠLAPETA, Vladimir. Pavel Janak 1882 - 1956, Architektur und Kunstgewerbe. Semper - Depot Wien, 1984. (katalog k razstavi; nemški jezik)

ŠTRAUS, Ivan. Arhitektura Jugoslavije 1945-1990. Svjetlost Sarajevo, 1991. ISBN 86-01-01912-9. (srbohrvaški jezik; katalog k razstavi)

ŠUMI, Nace; KERMAUNER Taras. Svetozar Križaj arhitekt. Pilonova galerija, 1986. (katalog k razstavi; slovenski, italijanski, angleški jezik)

ŠUMI, Nace (tekst); KAMBIČ, Miran (fotograf). Arhitektura 16. stoletja na Slovenskem - Obdobje renesanse. Arhitekturni muzej Ljubljana, DZS d.d. Ljubjana 1997. (slovenski, angleški jezik; katalog k razstavi; 2 izvoda)

ŠUMI, Nace. Po poti baročnih spomenikov Slovenije. Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1992. ( vodnik; slovenski jezik)

ŠUMI, Nace; KAMBIČ, Miran idr. Arhitektura 17. stoletja na Slovenskem, obdobje med pozno renesanso in zrelim barokom, Ljubljana 2000 (katalog razstave, slovenski, angleški jezik)

ŠVÁCHA, Rostislav; FRAMPTON, Kenneth; MALÝ, Jan fotograf; DLUHOSCH, Eric. The architecure of new Prague 1895 - 1945 (prevod dela Od moderny k funkcionalismu). The MIT Press, 1995. ISBN 0-262-19358-2. (angleški jezik; katalog k razstavi)

ŠVÁCHA, Rostislav; TENZER, Antonín idr. Jaromír Krejcar 1895-1949. Galerija Jaroslava Fragnera Praha, 1995. (češki, angleški jezik; katalog k razstavi)

ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu. Victoria Publishing Praha, 1995. ISBN 80-85605-84-8. (pregled; češki jezik)

A B C Č D E F G H I
J K L M N O P Q R S
Š T U V W X Y Z Ž
Program is supported by
By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.
e_news
SLOVENE ALPINE ARCHITECTURE 2008-2018 TOLMIN
CALL FOR PLEČNIK AWARD
Sketches by Stephan Mäder
(UN)POSSESSED SPACES

DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana

 

T +386 1 25 16 010

E galerija@dessa.si

 

Open
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed

 

 

DESSA: photos of exhibitionsProgram is supported by
e_news

By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.