DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana
 
T +386 1 25 16 010
E galerija@dessa.si
 
OPEN
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed


PHOTOGALLERY

 

PIRAN DAYS OF ARCHITECTURA
OPTIMISM OF KOPER
Urbanism and architecture of Koper
25. 9. 2020

KOPRSKI OPTIMIZEM

Urbanizem in arhitektura Kopra

Odprtje razstave: 25. september 2020 ob 18:00, Mala Loža, Čevljarska ulica 1, Koper

 

Avtomatik Delovišče predstavlja razstavo seminarja študentov Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo in Biotehnične fakultete - Oddelka za krajinsko arhitekturo pod mentorstvom prof. dr. Davorina Gazvode (BF), asist. Nejca Florjanca (BF), prof. Mihe Dešmana (FA), Vlatke Ljubanović (FA) ter doc. dr. Boštjana Bugariča (AD) in Mateje Filipič (AD).

Kustosa razstave: Boštjan Bugarič, Mateja Filipič

 

Avtomatik Delovišče je s študenti in študentkami arhitekture in krajinske arhitekture tekom krajinsko načrtovalskega ter urbanistično arhitekturnega seminarja v poletnem semestru 2019/20 izvajal prostorsko delavnico z rezultatom ekološkega in enovitega prostorskega razvoja mesta Koper.

 

Načrtovalski proces se je pričel s prepoznavanjem prostorskih problemov mesta Koper v njegovem ožjem mestnem jedru, zlasti pa v pasu južno od njega, saj se tu prepletajo Škocjanski zatok z robom Luke Koper na vzhodu in gosto pozidani kareji med novimi prometnicami z nakupovalnimi središči, poslovnimi conami in ostanki zelenih površin. Obravnavan je bil tudi severozahodni obalni pas s promenado ob morju in novim mestnim parkom. Udeleženci delavnice so svoj kritični pogled na obstoječe razmere v prostoru ovrednotili, predlagali dopolnitve, nov program in nove prostorske rešitve širšega območja v merilu 1:5.000. Projektne naloge obsegajo različna območja obdelave s predlogom ureditve izbranega prostora in rešujejo stik Škocjanskega zatoka z morjem, preoblikovanje južnega roba historičnega jedra in načrtovanje vhoda v mesto na severni obali ob objektu blagovnih rezerv, s katerim so se ukvarjali študenti arhitekture. Stavba blagovnih rezerv leži na meji med historičnim mestnim jedrom Kopra, luko in morjem. Prenova  objekta je potekala ob predpostavki, da se objekt izloči iz pomerija luke in se ga priključi mestu z urejanjem povezave mestnega jedra in objekta z ustreznim umeščanjem novih urbanih vsebin. V tem kontekstu povežejo sveže ideje mesto z morjem in ustvarjajo novi urbani pol med Koprom, morjem in Luko Koper.

 

Predstavitveni urbanistično krajinski koncepti obsegajo odpiranje kanalov in urejanje bregov, stik zatoka z morjem, urejanje novih ekoloških con v SZ delu ob morju, preoblikovanje novega parka z novim programom (predstavitev ekološke zgodbe brakičnega močvirja), uvedbo mestne železnice po trasi nekdanje Porečanke, urejanje akvaponske farme, nove kulturne krajine ob obali, vrtičkarskih območij. Arhitekturna rešitev objekta blagovnih rezerv pa izhaja iz premisleka o aktivaciji potencialov obstoječega objekta in njegove ožje ter širše lokacije ter o arhitekturnih konceptih za izboljšanje mesta v socialnem, ekonomskem, urbanem in trajnostnem smislu.

 

Razstava je poleg urbanih delavnic, raziskav, diskusij in javnih pogovorov del programa Avtomatik Delovišča, ki meščanom ponuja vpogled na raznolike možnosti oblikovanja urbanega okolja. Dogodek je pod pokroviteljstvom župana MOK Aleša Bržana in v okviru festival Spekula, v sodelovanju z UP PEF.

 

Drugostopenjski magistrski študij krajinske arhitekture

STUDIO I. oblikovalski del; šolsko leto 2019/20, 2. semester

Mentorja: prof. dr. Davorin Gazvoda, asist. Nejc Florjanc

Študentke krajinske arhitekture: Brecelj Staša, Dimc Zala, Korenčan Klara, Košutnik Liza, Kranjc Miša, Mauer Tanja, Pernuš Anamarija in francoski študentki na izmenjavi Estaque Margaux ter Nguyen Roselyn.

 

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura

SEMINAR 5; šolsko leto 2019/20

Mentorja: izr. prof. Mihael Dešman, asist. Vlatka Ljubanović

Študenti in študentke arhitekture: Ana Florjanovič, Zala Novak, Helena Kajzer, Gregor Gašperšič, Matija Goljar, Ema Hrabrić,  Metka Janko, Nina Jedlovčnik, Tadeja Koščak

 

 

SPREMLJEVALNI DOGODKI

 

  • Petek, 25.09.2020

10:00 Kava z županom MOK, Mala Loža, Čevljarska ulica 1, Koper

Aleš Bržan (župan MOK), Mateja Filipič (Avtomatik Delovišče), doc. dr. Boštjan Bugarič (Avtomatik Delovišče), prof. dr. Mara Cotič (UP PEF), izr. prof. dr. Tilen Žbona (UP PEF), Tina Cotič (UP PEF)

 

18:00 Odprtje razstave s predstavitvijo mentorjev in študentov

prof. Miha Dešman (UL FA), Vlatka Ljubanović (UL FA), prof. dr. Davorin Gazvoda (UL BF-KA), Nejc Gazvoda (UL BF-KA), Mateja Filipič (Avtomatik Delovišče), doc. dr. Boštjan Bugarič (Avtomatik Delovišče)

 

  • Torek, 29.09.2020

Transformacije v teoriji. Aktualne raziskave, Kavarna Loža, Titov trg 1, Koper

od 10:00 -17:00 znanstvena konferenca Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani s podporo sveta za umetnost UL v sodelovanju z UL AGRFT  in UP PEF - Vizualne umetnosti in oblikovanje ter Avtomatik Delovišče.

 

  • Sobota, 26.09.2020

10:00 Arhitekturni sprehod - BrutalističenTrst

v sodelovanju s spletno platformo Architectuul in Arhitekturno Galerijo Dessa

zbirno mesto: Monte Grisa; trajanje sprehoda: 3 ure; cena: 20,00 €, prijave pošljite na bostjan@architectuul.com

OPTIMISM OF KOPER
Urbanism and architecture of Koper
25. 9. 2020

Program is supported by
By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.
e_news
Raketa and the Intimacy of the Interior
TOUCHING
TO THE FORE 7: SLOVENE WOMEN ARCHITECTS, ENGINEERS AND DESIGNERS
International architectural exhibition
PIRANESI 2023 HOSTED ABROAD

DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana
 
T +386 1 25 16 010
E galerija@dessa.si
 
OPEN
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed


PHOTOGALLERY

 

PIRAN DAYS OF ARCHITECTURAProgram is supported by
e_news

By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.

The DESSA gallery supports the KAJŽA initiative.