DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana
 
T +386 1 25 16 010
E galerija@dessa.si
 
OPEN
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed


PHOTOGALLERY

 

PIRAN DAYS OF ARCHITECTURA
PDA 40: TENDER OF POST SLOVENIJA
3. 4. 2023

Letos bodo Piranski dnevi arhitekture (PDA) obeležili 40. jubilej. V ta namen smo se s Pošto Slovenije dogovorili, da bodo izdali posebno razglednično dopisnico ne temo PDA. Pošta Slovenije je v ta namen organizirala javni natečaj, ki ga objavljamo spodaj.

 

Razglednična dopisnica

 

  1. SKLOP – 40. PIRANSKI DNEVI ARHITEKTURE

 

  • OBLIKOVANJE: ena razglednična dopisnica, en žig prvega dne 
  • DATUM IZIDA: 10. 11. 2023
  • VELIKOST DOPISNICE v mm*: 148 x 105

 

  • MOTIV NA ILUSTRIRANI STRANI DOPISNICE: 

Oblikovalec oblikuje prosto v skladu z razpisano tematiko. Več informacij o sami PDA prireditvi najde na spletni strani www.pida.si.

Na ilustrirani strani dopisnice naj bo prikazan tudi logotip prireditve, ki je priloga razpisne dokumentacije, naveden naj bo tudi datum prireditve 25. 11. 2023.

 

  • MOTIV V PROSTORU ZA ZNAMKO:

oblikovalec izbere poljubno v povezavi s predlagano tematiko.

 

BESEDILO V ZNAMKI: napis Slovenija, poštni rog, nominala B, letnica izida 2023, namesto imena avtorja je potrebno zapisati »Ime Priimek« (samo kot vzorec zaradi prikaza zapisa in ne kot dejanski podatki); štirimestno šifro pa je potrebno zapisati v desni zgornji kot oblikovalske rešitve,

 

-      FORMAT ŽIGA: praviloma okrogle oblike, premer med 28 in 35 mm. Če žig ni okrogle oblike, najdaljša stranica ne sme presegati 35 mm. Najmanjša velikost črk in številk oz. višina mora biti vsaj 2 mm.

-      MOTIV ŽIGA: predlaga oblikovalec sam (v povezavi s temo)

-      BESEDILO V ŽIGU: 40. PIRANSKI DNEVI ARHITEKTURE, 10. 11. 2023, 6330 PIRAN/PIRANO, PRVI DAN.

 

Več na https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/druge-objave

PDA 40: TENDER OF POST SLOVENIJA
3. 4. 2023
Program is supported by
By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.
e_news
Raketa and the Intimacy of the Interior
TOUCHING
TO THE FORE 7: SLOVENE WOMEN ARCHITECTS, ENGINEERS AND DESIGNERS
International architectural exhibition
PIRANESI 2023 HOSTED ABROAD

DESSA GALLERY
Architectural center
Židovska steza 4
SI-1000 Ljubljana
 
T +386 1 25 16 010
E galerija@dessa.si
 
OPEN
Tue, Wed, Thu, Fri: 12:00-18:00
Sat, Sun, Mon, Holidays: closed


PHOTOGALLERY

 

PIRAN DAYS OF ARCHITECTURAProgram is supported by
e_news

By entering my email address, I agree to receive e-invitations and information about the events of the Dessa Gallery and confirm that I am aware of personal data protection policy.

The DESSA gallery supports the KAJŽA initiative.